Info

24.6.05

 

Kampen om Dagbladet

(Appell på gatemøte 240605)

Kolleger, venner, fagforeningskamerater!
For et halvt år siden trodde vi at vi hadde trygge arbeidsplasser – at vi var
ansatt i en bedrift med ordnete arbeidsforhold og en ledelse som tenkte
langsiktig.


Vi var stolte av å jobbe i Dagbladet – avisa med sterke meninger og vilje
til å satse. Ikke fordi vi var enige om alt – heller ikke fordi himmelen
skyfri - det ville jo vært i strid med det Dagbladet var – men stort sett var
Dagbladet et godt sted å jobbe.
I løpet av noen ganske få måneder er grunnen revet bort under oss.
Livene våre er snudd på hodet – det er ingenting å stole på lenger. Fredag
13. mai varsla ledelsen at 89 ansatte – hver tredje – skulle vekk!
Vi i Dagbladet er selvsagt ikke alene om å bli rammet. I løpet av de
månedene prosessene i Dagbladet har pågått er det varsla oppsigelser i
mange bedrifter i hele landet – bare Rikshospitalet skal kutte 1500
stillinger.


Jeg synes styreformannen vår oppsummerte det bra i 1. mai talen sin:
I de seneste år har gammelkapitalistisk tangegods fått stadig større
innpass. Dette går ut på, at det er eiernes interesser som er det eneste
viktige i utviklingen av industri og næringsliv. Dette syn er en
alvorlig trussel mot grunnleggende prinsipper som
arbeiderbevegelsen er tuftet på, og i strid med prinsipper som i
særlig grad har bidratt til verdiskapning og høy levestandard.
Fremveksten av dette gammelkapitalistiske tenkesett representerer et
av de tydeligste trekk ved høyredreiningen av det norske samfunn.
Flott sagt av Jens P. Heyerdahl – jeg skulle bare ønske at kritikken hadde
konsekvenser for det han er ansvarlig for i Dagbladet.
Hva er det egentlig som har skjedd med Dagbladet det siste halve året?
Man skulle nesten trodd at vi stod halvveis inn i skifteretten.


Det er rart med tall.
Økonomisk var fjoråret et av Dagbladets beste – til tross for streiken. Hva
så med 2005? Etter all svartmalingen er det nesten ikke til å tro – men
fakta er at driftsresultatet for Dagbladet hittil i år er vesentlig bedre enn
fjoråret – faktisk dobbelt så stort!
Da snakker vi om tallene for papiravisa – før regningene til BCG og
sluttpakker. Og før vi regner med nye inntekter fra nettavisa.
Ledelsen planlegger at talla i høst skal bli skikkelig blodrøde – inntil 70
millioner skal brukes på å få folk til å slutte – Så skal man bruke mer
penger på overtid, vikarer og løsmedarbeidere og innkjøpt stoff.
Ledelsen sier at man dermed får en moderne avisbedrift. Vi sier at
arbeidsvilkårene i avisa settes tiår tilbake.
Vi er glad i Dagbladet. Vi vil at Dagbladet skal være en god og viktig
avis. Vi blir skremt når sjefredaktøren går ut og sier at vi nå lever i en tid
der ingen avis er viktig lenger. Jeg tror ikke den eneste grunnen til at folk
kjøpte Dagbladet før at man ikke hadde noe annet å bruke tida på – det
var vel heller fordi mange mente at Dagbladet var stedet man fant nyttig
og godt stoff.


Med flommen av medier er det bare enda mer avgjørende å være viktig
og aktuell. Da blir jeg skremt av en ledelse som vil ha like mange i
redaktøravdelingen som man har nyhetsreportere.
Det er klart at Dagbladet må utvikles videre. Våre grafikere produserer
nesten dobbelt så mye nå som for ti år siden. Det er riktig å effektivisere.
Men det er måten det gjøres på. Vi krever at Dagbladet behandler sine
ansatte på en anstendig måte. Dagbladet har vært en god arbeidsplass – et
sted folk ikke slutter hele tida. Derfor er nesten 30% over 55 år. Det
krever ikke mange og vanskelige regnestykker for å skjønne at det er
store muligheter for naturlig avgang ganske så raskt.
Mange ansatte kan tenke seg tidlig pensjon. For ti år siden fikk alle 60-
åringer tilbud om tidligpensjon. Nå er det uaktuelt – det blir for dyrt – får
vi høre.
For dyrt? Ja det koster drøyt 2 mill å gi en 60 åring som har jobbet i
Dagbladet i 40 år en tidligpensjon. Men - Dagbladets to toppledere har
selv pensjonsavtaler verdt rundt 50 millioner kroner – blant annet for at
de skal kunne gå av når de er 60 år.


I dag har ledelsen lagt fram sitt syn på hvordan Dagbladet skal være til
høsten.
I seks uker har klubbene argumentert – dokumentert – og flydd fra møte
til møte. Knapt nok noe av det vi har sagt er tatt hensyn til.
Jeg er livredd for det bildet ledelsen tegner.

Dagbladets grafiske klubbs svar på forslaget til ny organisasjon starter
slik:
En kur som kan drepe pasienten
(…)
Forslagene er så dramatiske at de er en større trussel mot
Dagbladets økonomiske og redaksjonelle stilling enn den trusselen
vi i dag ser i et fallende opplag og antatt etterfølgende press mot
annonseinntektene.
Dette er ikke et gravøl. Dette er mobilisering. Vi står sammen – og vi kan
være sterke!


Vi er her for å gjøre det helt klart at kampen om Dagbladet fortsetter!
Vi vil slåss for Dagbladet – Vårt Dagblad!
Vi vil ha et Dagblad som er viktig –
vi vil ha gode arbeidsplasser.
Vi krever en anstendig personalpolitikk.
og hvis noen er i tvil: vi godtar ikke oppsigelser!


Knut Øygard - leder

Arkiv

juni 2005   september 2005   oktober 2005   januar 2006   februar 2006  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?