Info

21.9.06

 

Generelt

    * Oslo grafiske fagforening har halvårsmøte 26. oktober kl. 17 i Samfunnshuset, Arbeidersamfunnets plass. Det kan bli et mer spennende møte enn vanlig. Første punkt på dagsorden er innledning av Bjarne Håkon Hansen om aktuelle politiske saker – da kan det jo bli en spennende debatt. Etter møtet er det middag mm. De som skal på møtet må melde fra til OGF (avd850@fellesforbundet.org) innen 23.10.
    * Nye skifttider på desken, iverksettes fra uke 40.
    * Forslaget om vikarpool er overlevert ledelsen.
    * Kjell Gaarder og Kjetil Tandberg vant trekningen om stipend til IFRA.
    * Vi har fått et varsel om at fra i år skal det vi får dekket/refundert av fysikalsk behandling skattelegges som inntekt. Sammen det de andre klubbene ser vi på om det er noe vi kan gjøre med det.
    * Vi har fått et tilbud på Fellesforbundets almanakk for 2007. Du får en gratis hvis vi får beskjed før 20. september.
    * Hjemme-PC. Som kjent ble det store innstramninger på ordningen i år, men det er fortsatt mulig å bruke den for kjøp inntil 10000 kroner. Bedriften er foreløpig ikke interessert i å gå inn på dette (for mye å passe på, papirarbeid osv). Hvis det er noe folk er interessert i vil vi presse på overfor bedriften, men da må dere si fra.
    * Spennende seminar om Palestina, Håndverkeren kommende helg. Mer info: www.palestina.no 

 

Årsmøte i DGK

Vårt årsmøte finner sted lørdag 25. november kl. 14 i Teaterkjelleren. Nærmere innkalling kommer.

 

Vellykket seminar

I helga gikk årets DGK-seminar av stabelen. Vi var førti deltakere. De første tilbakemeldingene var veldig positive. Susan og Mette sørget for et knirkefritt gjennomført seminar med fart og spenning, sosialt sammensveisende og morsomt.

Fredag ettermiddag og spesielt lørdagen ble det et temmelig intenst program. Innledere var Anne Aasheim, Ole Kahrs og Erlend Futsæter fra Bearing Point og Knut Ø. Tellef Hansen fra DeFacto var møteleder og pådriver.

Naturlig nok var det Anne Aasheim som fikk flest spørsmål i debatten – og som også hadde de mest spennende meldingene. Dermed ble også mesteparten av debatten fokusert på konkrete saker i Akersgata.

I debatten etter lunsj var spørsmålet: hva skal være klubbens strategi i denne situasjonen. Det var enighet om at nå har vi et handlingsrom vi må gripe. Vi må være aktive på banen, komme med forslag og fremme våre posisjoner. Innspillet går i første omgang til klubbstyret, men konkrete tiltak må komme.

På slutten av møtet ble det orientert om debatten som nå har kommet i gang innenfor Transportarbeiderklubben. De diskuterer en overgang til Grafisk i Fellesforbundet. De kommer vel til å bestemme hva de vil i løpet av neste år. 

Arkiv

juni 2005   september 2005   oktober 2005   januar 2006   februar 2006   april 2006   juni 2006   september 2006  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?